Välkommen till Spiwab Krantjänst AB!


Transportföretaget med mångsidiga uppdrag. Tex, Följebilsservice vid specialtransporter, Tungtransporter, Bredtransporter. Båtlyft, Personlyft, Båttransporter med Kranbil. Grävtjänster. Vi Utför även trädfällning med kranbil och gripsåg på svåråtkomliga platser, tex, på tätbebyggda områden. Försäljning av jord och grus i lösvikt eller i storsäck med utkörning.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss

Nyheter

Nyhet

2020-01-21

Ny hemsida under uppbyggnad.